Komunikaty prasowe

Gniewino z dofinansowaniem na OZE

02.06.2022

W piątek 3 czerwca o godz. 10.00 w gabinecie wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego zostanie podpisana umowa na dofinansowanie unijne projektu pn. Gmina z energią – budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino.

Projekt dotyczy wyposażenia 7 obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniewino
w kompleksowe, innowacyjne instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. wysokosprawną mikrokogenerację biomasową, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i magazyny energii.  Powstały system będzie miał możliwość regulacji energii produkowanej i zużywanej w czasie rzeczywistym, współpracując z zewnętrznym systemem elektroenergetycznym i funkcjonującym systemem ciepłowniczym opartym o ciepłownię biomasową, wpisując się w definicję tzw. „wyspy energetycznej”.

W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,63 MW.  Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 507 ton równoważnika CO2.

Całkowita wartość projektu to niemal 8,5 mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od września 2022 r. do listopada 2023 r. Ponad 5,2 mln zł dofinansowania to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.