Komunikaty prasowe

Dofinansowanie dla Lęborka – rewitalizacja obszaru Nowy Świat

31.07.2020

W poniedziałek 3 sierpnia o godzinie 11.00 w siedzibie Klubu BAZA w Lęborku (ul. Łokietka 5) zostanie wręczony czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego na realizację projektu Gminy Miasta Lęborka pt. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Dodatkowe środki w wysokości 444 219 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czek zostanie przekazany przedstawicielom Gminy Miasta Lęborka przez wicemarszałka Leszka Bonnę.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Nowy Świat. Prace obejmują m.in. adaptację 2 budynków przeznaczonych do pełnienia nowych funkcji społecznych. Przebudowana została siedziba Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5 z przeznaczeniem na Klub Osiedlowy “Baza”, w którym działają Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce”. W byłej kotłowni internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Placu Piastowskim (wejście od ulicy Łokietka) od stycznia br. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego.

W ramach projektu zaplanowano również przebudowę dróg wraz z budową infrastruktury podziemnej, monitoring, kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej (9 podwórek integracyjnych, 5 terenów rekreacyjnych, budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do
Al. Wolności), a także remont elementów wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (zadanie obejmuje 8 wspólnot mieszkaniowych oraz 28 budynków komunalnych
i socjalnych).

Działania podejmowane w ramach rewitalizacji Lęborka mają charakter wielokierunkowej pomocy mieszkańcom zamieszkującym obszar Nowy Świat. Mają one pomóc w zmianie postaw, przezwyciężeniu istniejących problemów i zagrożeń społecznych. Celem działań zaplanowanych wcześniej i skonsultowanych
z mieszkańcami jest doprowadzenie do zmiany wyglądu, poprawy estetyki i jakości przestrzeni publicznych, podniesienie komfortu życia, stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji oraz podniesienie bezpieczeństwa, zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ważnym elementem działań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji, doprowadzenie do identyfikacji z zamieszkiwaną dzielnicą – tak, aby mieszkańcy poczuli się gospodarzami swoich dzielnic, ulic i podwórek (Beneficjent, wspólnie z mieszkańcami zagospodaruje 7 podwórek integracyjnych).

Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego przeszło 11 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane w ramach projektu  działania obejmują teren o powierzchni ok. 71 ha, który zamieszkuje ponad 5 tys. osób. Przedsięwzięcie infrastrukturalne pn. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” jest częścią zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, w skład którego wchodzi również projekt społeczny pn. „Ożywiony Lębork „Nowy Świat” – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”. Inwestycja realizowana będzie do końca 2020 roku.