Komunikaty prasowe

Ankieta MEiN dla nastolatków – marszałek apeluje o pilne stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej

15.09.2022

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się dziś do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o pilną opinię w sprawie ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. MEiN poprzez kuratoria zachęca dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia współpracy z przedstawicielami Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy przeprowadzeniu badania na młodzieży w wieku 13/14 lat, 17/19 lat i 21/25 lat.

– Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników, wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie. Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół, zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła Katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat – pisze marszałek.

Biorąc pod uwagę charakter badań, a także ich niejasny cel (MEiN przeznaczyło na realizację tych badań ponad 4,5 miliona złotych) marszałek Struk zwrócił się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o przekazanie opinii na temat skierowanej do dzieci i młodzieży ankiety w terminie do 21 września br.

Skan pisma