Komunikaty prasowe

Aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza – RAPORT

11.01.2023

W załączniku znajduje się „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według stanu na 30 listopada 2022 r. Raport jest dostępny również na stronie Programu Regionalnego: www.rpo.pomorskie.eu.

Do 30 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 315 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,4 mld zł, co stanowi 98,7% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,4 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 6,3 mld zł, co stanowi 73,9% budżetu Programu.

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 30 listopada 2022 r.)