Komunikaty prasowe

Aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza – RAPORT

01.02.2024

W załączniku znajduje się „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według stanu na 31 grudnia 2023 r. Raport jest również dostępny na stronie Programu Regionalnego: www.rpo.pomorskie.eu.

Do 31 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 315 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,5 mld zł, co stanowi 99,8% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,6 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 7,4 mld zł, co stanowi 87,7% budżetu Programu.

Raport-z-realizacji-RPO-WP-2014-2020-z-30-listopada-2023-r

Kontakt