Aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza – RAPORT

W załączniku znajduje się „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według stanu na 31 sierpnia 2023 r. Raport jest również dostępny na stronie Programu Regionalnego: www.rpo.pomorskie.eu.Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 sierpnia 2023 r.)

Do 31 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 317 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,5 mld zł, co stanowi 99,5% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,5 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 6,9 mld zł, co stanowi 81,9% budżetu Programu.