Komunikaty prasowe

Aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza – RAPORT

01.09.2023

W załączniku znajduje się „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według stanu na 31 lipca 2023 r. Raport jest dostępny również na stronie Programu Regionalnego: www.rpo.pomorskie.eu.

Do 31 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 318 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,5 mld zł, co stanowi 99,4% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów to 12,4 mld zł. Wypłacono beneficjentom 6,8 mld zł, co stanowi 81,2% budżetu Programu.

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 lipca 2023 r.)