Komunikaty prasowe

Aktualny stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza – RAPORT

28.03.2023

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 28 lutego 2023 r.)W załączniku znajduje się najnowszy „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” według stanu na 28 lutego. Raport jest również dostępny na stronie Programu Regionalnego: www.rpo.pomorskie.eu.

 

Do 28 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 321 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 8,4 mld zł, co stanowi 98,7% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 12,4 mld zł. Wypłacono beneficjentom 6,5 mld zł, co stanowi 76,4% budżetu Programu.