Aktualności

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

W Gdańsku, 21 października 2015 r. odbędą się Akademickie Targi Pracy. To jedno z największych wydarzeń organizowanych przez biura karier największych pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Future 3 Camp – targi pracy IT

W Gdańsku, 20 października 2015 r. będzie miał miejsce Future3 – Dzień Kariery i Rozwoju. To największe na Pomorzu targi pracy dla branży IT. Podczas wydarzenia zaprezentuje się ponad 40 pomorskich firm. Zaplanowano też serię wykładów i warsztatów oraz dwa konkursy programowania z atrakcyjnymi nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

O mobilności zawodowej i przestrzennej Pomorzan

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zapraszają do udziału w konferencji „Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy". Wydarzenie będzie miało miejsce 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Nauczycielu, nie jesteś sam

Nauczyciele to grupa zawodowa posiadająca kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców. Są świetnymi szkoleniowcami, doskonale sprzedają wiedzę, potrafią zarządzać i pracują z klientami, którymi są uczniowie oraz ich rodzice. Czy można wykorzystać potencjał tej grupy zawodowej na rynku pracy? Efekty projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego", pokazują, że nauczyciele są otwarci na zmianę profesji i sprawdzają się w roli przedsiębiorców.

Kolejny zagraniczny inwestor w Gdańsku

Firma State Street otwiera swoją siedzibę w jednym z budynków kompleksu Alchemia. To największy projekt inwestycyjny w województwie pomorskim w ostatnich latach. W konferencji, która odbyła się 30 lipca, udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępca prezydenta Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski oraz partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania.

Magistrowie o rynku pracy – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października 2015 r.

Wzrost zatrudnienia w Pomorskiem

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował raport pokazujący wyniki prognoz zatrudnienia do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów. Pomorskie znajduje się wśród trzech województw o najwyższym przyroście zatrudnienia.

Dodatkowe 4 mln zł dla Pomorzan

Zwiększają się szanse na aktywizację zawodową mieszkańców województwa pomorskiego w drugim półroczu 2015 r.. Powiatowe urzędy pracy z Pomorza otrzymały dodatkowe 4 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie 472 osób w wieku 30-50 lat, pozostających bez zatrudnienia.

Aktywność – świadomy wybór

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji ministra pracy i polityki społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych które ukończyły 30. rok życia i nie ukończyły 50. roku życia. Realizacja projektu „Aktywność – świadomy wybór" trwa od czerwca do grudnia 2015. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 178,6 tys. zł.

Intitek zatrudni inżynierów

Intitek, międzynarodowa firma specjalizująca się w outsourcingowych rozwiązaniach w zakresie usług inżynieryjnych rozwija biuro projektowe R&D w Gdańsku. Intitek realizuje inwestycję polegającą na organizacji w jego biurach w Gdańsku Centrum Usług, w ramach którego świadczy usługi inżynieryjne: projektowe oraz R&D w zakresie kompetencji IT oraz inżynierii przemysłowej.

W Pomorskiem największy spadek bezrobocia w kraju

O ponad 5,4 tys. osób bezrobotnych mniej w maju (w stosunku do ubiegłego miesiąca) w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Bezrobocie na Pomorzu spadło poniżej 88 tys. To najlepszy wynik w kraju. W województwie przybyło też wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 10,3 proc. i jest o 0,6 pkt. proc. niższa niż w kwietniu.

Pracuj z godnością

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych projektach dotyczących problemu mobbingu. Im szybciej osoba dotknięta przemocą w pracy postanowi szukać pomocy, tym prędzej zakończą się jej cierpienia.

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej