Aktualności

WUP liderem innowacji

Zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt „PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" otrzymał wyróżnienie (3. miejsce) w ogólnopolskim konkursie „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013".

36 mln zł na aktywizację zawodową Pomorzan

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzięki tym pieniądzom bezrobotni mieszkańcy Pomorskiego będą aktywizowani zawodowo.

Fundusze europejskie i matki

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza 3 listopada 2015 r. na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia z funduszy europejskich przez kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Spotkanie zaplanowano w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy's World w Gdańsku. Wstęp – wolny.

Pomorska mobilność zawodowa

Mobilność zawodowa i przestrzenna, czyli gotowość do zmiany pracy, zawodu, podnoszenia kwalifikacji, dojazdów do pracy czy zmiany miejsca zamieszkania ze względu na wymogi pracodawcy, była głównym tematem konferencji „Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy", która odbyła się 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Spotkanie było również okazją do rozmowy o możliwościach wspierania rozwoju zawodowego mieszkańców Pomorza i ich aktywności na rynku pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

W Gdańsku, 21 października 2015 r. odbędą się Akademickie Targi Pracy. To jedno z największych wydarzeń organizowanych przez biura karier największych pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Future 3 Camp – targi pracy IT

W Gdańsku, 20 października 2015 r. będzie miał miejsce Future3 – Dzień Kariery i Rozwoju. To największe na Pomorzu targi pracy dla branży IT. Podczas wydarzenia zaprezentuje się ponad 40 pomorskich firm. Zaplanowano też serię wykładów i warsztatów oraz dwa konkursy programowania z atrakcyjnymi nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

O mobilności zawodowej i przestrzennej Pomorzan

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zapraszają do udziału w konferencji „Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy". Wydarzenie będzie miało miejsce 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Nauczycielu, nie jesteś sam

Nauczyciele to grupa zawodowa posiadająca kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców. Są świetnymi szkoleniowcami, doskonale sprzedają wiedzę, potrafią zarządzać i pracują z klientami, którymi są uczniowie oraz ich rodzice. Czy można wykorzystać potencjał tej grupy zawodowej na rynku pracy? Efekty projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego", pokazują, że nauczyciele są otwarci na zmianę profesji i sprawdzają się w roli przedsiębiorców.

Kolejny zagraniczny inwestor w Gdańsku

Firma State Street otwiera swoją siedzibę w jednym z budynków kompleksu Alchemia. To największy projekt inwestycyjny w województwie pomorskim w ostatnich latach. W konferencji, która odbyła się 30 lipca, udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępca prezydenta Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski oraz partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania.

Magistrowie o rynku pracy – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Zgłoszenia można przesyłać do 22 października 2015 r.

Wzrost zatrudnienia w Pomorskiem

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikował raport pokazujący wyniki prognoz zatrudnienia do 2022 roku w przekroju województw i wielkich grup zawodów. Pomorskie znajduje się wśród trzech województw o najwyższym przyroście zatrudnienia.

Dodatkowe 4 mln zł dla Pomorzan

Zwiększają się szanse na aktywizację zawodową mieszkańców województwa pomorskiego w drugim półroczu 2015 r.. Powiatowe urzędy pracy z Pomorza otrzymały dodatkowe 4 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie 472 osób w wieku 30-50 lat, pozostających bez zatrudnienia.

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej