Aktualności

Wróć do pracy – szkolenie dla pań

Laboratorium Innowacji Społecznych Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni przygotowało program skierowany do kobiet, które z różnych przyczyn mają przerwę w karierze zawodowej. Dla 6-12 osób przewidziano 5 indywidualnych sesji coachingowych i 4 szkolenia grupowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2015 r.


21 milionów złotych z Unii dla organizacji pozarządowych

Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zacznij od CV z Integracją

Dobrze przygotowane CV to pierwszy, bardzo ważny krok w poszukiwaniach pracy. Ten krótki dokument musi wyróżnić kandydata spośród innych aplikacji nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. Jak go odpowiednio przygotować? Centrum Integracja oraz agencja doradztwa personalnego LOBO HR, zapraszają do udziału w projekcie „Szukam pracy z Integracją – zacznij od CV!".

WUP liderem innowacji

Zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku projekt „PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" otrzymał wyróżnienie (3. miejsce) w ogólnopolskim konkursie „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013".

36 mln zł na aktywizację zawodową Pomorzan

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzięki tym pieniądzom bezrobotni mieszkańcy Pomorskiego będą aktywizowani zawodowo.

Fundusze europejskie i matki

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza 3 listopada 2015 r. na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia z funduszy europejskich przez kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Spotkanie zaplanowano w Rodzinnym Centrum Rozrywki Loopy's World w Gdańsku. Wstęp – wolny.

Pomorska mobilność zawodowa

Mobilność zawodowa i przestrzenna, czyli gotowość do zmiany pracy, zawodu, podnoszenia kwalifikacji, dojazdów do pracy czy zmiany miejsca zamieszkania ze względu na wymogi pracodawcy, była głównym tematem konferencji „Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy", która odbyła się 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Spotkanie było również okazją do rozmowy o możliwościach wspierania rozwoju zawodowego mieszkańców Pomorza i ich aktywności na rynku pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto

W Gdańsku, 21 października 2015 r. odbędą się Akademickie Targi Pracy. To jedno z największych wydarzeń organizowanych przez biura karier największych pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Future 3 Camp – targi pracy IT

W Gdańsku, 20 października 2015 r. będzie miał miejsce Future3 – Dzień Kariery i Rozwoju. To największe na Pomorzu targi pracy dla branży IT. Podczas wydarzenia zaprezentuje się ponad 40 pomorskich firm. Zaplanowano też serię wykładów i warsztatów oraz dwa konkursy programowania z atrakcyjnymi nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

O mobilności zawodowej i przestrzennej Pomorzan

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zapraszają do udziału w konferencji „Wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców wyzwaniem dla pomorskiego rynku pracy". Wydarzenie będzie miało miejsce 2 października 2015 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Nauczycielu, nie jesteś sam

Nauczyciele to grupa zawodowa posiadająca kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców. Są świetnymi szkoleniowcami, doskonale sprzedają wiedzę, potrafią zarządzać i pracują z klientami, którymi są uczniowie oraz ich rodzice. Czy można wykorzystać potencjał tej grupy zawodowej na rynku pracy? Efekty projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego", pokazują, że nauczyciele są otwarci na zmianę profesji i sprawdzają się w roli przedsiębiorców.

Kolejny zagraniczny inwestor w Gdańsku

Firma State Street otwiera swoją siedzibę w jednym z budynków kompleksu Alchemia. To największy projekt inwestycyjny w województwie pomorskim w ostatnich latach. W konferencji, która odbyła się 30 lipca, udział wzięli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zastępca prezydenta Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski oraz partnerzy inicjatywy Invest in Pomerania.

Archiwum wiadomości

Odwiedź te strony

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

EURES Polska   Sieć Europejskich Ofert Pracy

Centralna Baza Ofert Pracy

Kursy i szkolenia EFS

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Fundusze europejskie

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia  ogłoszenia, wyszukiwarka urzędów pracy, jak starać się o dofinasowanie szkoleń, studiów, jak założyć własną działalność gospodarczą i wnioskować o wsparcie z UE, porady prawne

Instytut Miasta  firma doradcza i szkoleniowa, realizująca programy rozwojowe dla kobiet, prowadząca w Trójmieście warsztaty otwarte i sesje coachingowe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet  testy oraz bezpłatne szkolenia internetowe

19 524   nr tel. Zielonej Linii – oferty pracy, szkolenia i wsparcie urzędów pracy, informacje o dofinasowaniu, zakładaniu własnej działalności gospodarczej