Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Praca szuka człowieka! Trwa nabór do zespołu ds. polityki senioralnej

Praca szuka człowieka! Trwa nabór do zespołu ds. polityki senioralnej

Interesujesz się tematyką senioralną? Dołącz do nas! Do 28 maja trwa nabór na stanowisko na stanowisko pracy od Podinspektora do Głównego Specjalisty w zespole ds. polityki senioralnej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczny staż pracy w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o osobach starszych,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego
 • lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodtakowe:

 • preferowane wykształcenie w obszarze nauk społecznych,
 • doświadczenie w pracy na rzecz aktywności osób starszych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zagadnień związanych z konkursem o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Zakres stanowiska pracy:

1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym:

 • współpraca z seniorami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów,
 • udział i organizowanie, moderowanie lub prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów,
  – konferencji, kampanii społecznych,
  – udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,
 • monitorowanie sytuacji i potrzeb seniorów.

2. Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w tym:

 • monitorowanie zasobów systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie pomorskim w tym przede wszystkim: uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, dziennych domów seniora i innych
 • sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie polityki społecznej,

3. Organizacja współorganizacja wydarzeń i konkursów, w tym:

 • organizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”
 • organizacja  lub  współorganizacja  wydarzeń  Samorządu  Województwa  Pomorskiego  lub  objętych Patronatem Marszałka Województwa skierowanych do seniorów
 • udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,
 • organizacja  konkursu  ofert  w  sprawie  zlecania  organizacjom  pozarządowym  realizacji  zadań publicznych dot. seniorów.

Szczegółowe informacje dot. naboru na stronie BIP UMWP