Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pozytywne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 – 2020

Pozytywne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 – 2020

Mając na uwadze trudne położenie pomorskich przedsiębiorców spowodowane  epidemią COVID 19 Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 28 kwietnia 2020 r. uchwałę o zmianie zapisów Rocznego Planu Kontroli. 

Pozytywne zmiany odczują przedsiębiorcy korzystający już z dofinansowania w ramach poddziałań 2.2.1 i 1.1.1 RPO WP 2014 – 2020.

  1. Zmiany umożliwiają wszczęcie czynności kontrolnych w odniesieniu do projektów zakończonych bez konieczności wizyty w miejscu ich realizacji. Dotychczas, w związku z zagrożeniem epidemicznym kontrole były wstrzymane, co skutkowało brakiem możliwości wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.  
     
  2. Drugą ważną zmianą jest możliwość – w uzasadnionych przypadkach – przeniesienia za zgodą beneficjenta oceny zachowania zasady konkurencyjności z etapu wniosku o płatność na etap kontroli przeprowadzanej na zakończenie  projektu. 

    Powyższe rozwiązanie umożliwia wypłatę całości wnioskowanego dofinansowania po zakończeniu weryfikacji przedstawionego wniosku o płatność w pozostałym zakresie,  bez dalszego oczekiwania na uzupełnienia i wyjaśnienia związane z wyborem wykonawcy danego zamówienia. 

    Korzystający z tego uproszczenia przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że jeżeli popełnił błąd przy udzielaniu zamówienia, skutkujący koniecznością nałożenia korekty finansowej, to nastąpi ona na etapie kontroli. Tym samym będzie musiał zwrócić część otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami. 

    Takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w większości projektów, ponieważ na obecnym etapie realizacji Programu korekty finansowe dotyczą mniejszej liczby beneficjentów.

Więcej informacji tutaj