Główne obchody jubileuszy odbędą się w piątek, 8 września 2023 r.

Jak powstało Dzierżążno?

W 1943 r. francuscy jeńcy na polecenie Niemców zbudowali w Dzierżążnie baraki, które służyły hitlerowskim wojskom jako placówka leczniczo-rekonwalescencyjna. W 1945 r. przez krótki czas działał tam szpital radziecki. Tuż po wojnie w 1946 r., z inicjatywy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, zdewastowane budynki wyremontowano i powstało prewentorium dla dzieci zagrożonych chorobami i głodem. Działało do 1953 r. Poza szpitalem w ośrodku było sanatorium przeciwgruźlicze oraz szkoła. Jednorazowo w prewentorium mogło przebywać 600 dzieci. W 1970 r. utworzono Gdańskie Centrum Rehabilitacji pod nazwą Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej. Był to początek późniejszych oddziałów rehabilitacyjnych, które zlokalizowano w Dzierżążnie. W kompleksie były: apteka, laboratorium analityczne, pracownia RTG, gabinety: stomatologiczny, psychologa i logopedy, a także szkoła powszechna. W latach 70. XX w. szpital miał 300 łóżek w 4 oddziałach rehabilitacji i oddziale ortopedii. Łącznie leczono w nim 1800 chorych. W centrum odbywały się też staże lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji i ortopedii oraz magistrów fizjoterapii.

Jak jest dziś?

15 lat temu, dokładnie 1 sierpnia 2008 r., placówka w Dzierżążnie weszła w struktury Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ośrodek świadczy usługi z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej dzieci i dorosłych oraz opieki długoterminowej somatycznej i psychiatrycznej. W placówce działa też ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I stopnia referencyjności. Szpital w Dzierżążnie ma 271 łóżek. Od lat jest głównym tego typu ośrodkiem w północnej Polsce. Rocznie w szpitalu leczy się dwa tysiące pacjentów.

– Placówka cieszy się zaufaniem chorych, którzy często wracają na kontynuację terapii. To dowód na wysoką jakość usług oraz pozytywny wpływ na zdrowie naszych pacjentów – zaznacza prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Marzena Mrozek.

W Dzierżążnie jest miejsce dla 116 przewlekle chorych pacjentów, którzy wymagają całodobowej opieki wykwalifikowanego personelu medycznego w ramach zakładów opiekuńczo-leczniczych. W ośrodku powstaje Kaszubskie Centrum Senioralne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Nowości dla pacjentów. Jakie są plany?

Kilka pomysłów na niedaleką przyszłość ma prezes Marzena Mrozek. Chodzi o usługi zdrowotne, które wykorzystują nowoczesne technologie i naturalne źródła terapeutyczne.

– Planujemy uruchomienie komory krioterapeutycznej – zapowiada prezes Mrozek.

Kriokomora to specjalne pomieszczenie, w którym temperatura jest bardzo niska, nawet do – 120 stopni. Pacjent pozostaje w niej 2-3 minuty. Celem terapii jest wywołanie i wykorzystanie fizjologicznych reakcji obronnych organizmu. Jest to terapia naturalna, praktycznie bez działania ubocznego.

 – Kolejnym naszym pomysłem jest tężnia solankowa – dodaje Marzena Mrozek.

Inhalacja solanki ma korzystny wpływ na układ oddechowy, wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych i poprawia ogólną kondycję.

– Dzięki inwestycjom, nowoczesnym technologiom i wiedzy medycznej, placówka zapewnia najwyższą jakość opieki zdrowotnej – podkreśla prezes Mrozek.

Jak samorząd wspiera Dzierżążno?

Dzierżążno jest dobrze znaną na całym Pomorzu marką, której nie trzeba rekomendować.

– Pacjenci wiedzą, że otrzymają tu profesjonalną pomoc, która poprawi ich stan zdrowia –  mówi  marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Dlatego samorząd województwa pomorskiego od kilku lat z budżetu oraz funduszy europejskich dofinansowuje inwestycje w szpitalu w Dzierżążnie.

– Wszystko po to, aby pacjenci mieli bardziej komfortowe warunki leczenia i pobytu, a personel – pracy – dodaje marszałek Struk.

W czasie pandemii w 2020 r. do Dzierżązna trzeba było przenieść pacjentów z Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Konieczny był remont, kupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

– Samorząd przekazał na tę inwestycję prawie 2,7 mln zł – przypomina marszałek.

Powstał nowy, 40-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który dysponuje dwu- i trzyosobowymi salami chorych, salami dziennego pobytu i terapii zajęciowej, gabinetami rehabilitacyjnymi i zabiegowymi. Zakupiono specjalistyczny m.in. sprzęt medyczny, wózki dla niepełnosprawnych oraz wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego. Z kolei w latach 2021-2022 r., za prawie 5 mln zł z budżetu województwa, na potrzeby ZOL-u wyremontowano pawilon nr 1. Powstało w nim m.in.: 15 sal chorych, gabinety zabiegowy i rehabilitacyjny, sala rehabilitacyjna oraz ogród zimowy. Powstaje Kaszubskie Centrum Senioralne w Dzierżążnie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ponadto, w ramach poprawy jakości i dostępności do usług rehabilitacyjnych, dostosowywane są i adaptowane pomieszczenia w Kościerzynie i Dzierżążnie oraz wyposażane w dodatkowy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Na ten cel z budżetu województwa pochodziło ponad 1,3 mln zł, a z funduszy europejskich 11 mln zł.

Uroczyste obchody

Inauguracja jubileuszy była w lutym 2023 r. Natomiast uroczysta kulminacja obchodów odbędzie się 8 września. Tego dnia zaplanowano spotkanie obecnych i byłych pracowników. Będą też występy artystyczne i specjalne strefy – gastronomiczna, w której będzie można skosztować pysznych potraw. W rodzinnej będzie wiele atrakcji dla najmłodszych, w tym dmuchane zamki, gry i konkursy z nagrodami. Będzie też strefa medyczna z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi i konsultacjami medycznymi.

– To wyjątkowe wydarzenie jest dla nas okazją do upamiętnienia historii i pokazania rozwoju naszej placówki, a także do podkreślenia znaczenia rehabilitacji medycznej w dzisiejszym świecie – podkreśla Marzena Mrozek.

Jak zaznacza Marzena Mrozek Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie kontynuuje misję świadczenia wysokiej jakości opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

Podczas wydarzenia odbędą się również wykłady prof. n. med. CMKP Małgorzaty Łukowicz – Terapia poliwagalna w rehabilitacji oraz dr. n. med. Katarzyny Gierat-Haponiuk – Nowe kompetencje i role zawodowe fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia. Z okazji jubileuszu będą też zasadzone dęby.