Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Powołana została nowa Rada Muzeum Gdańska. Sprawdź, kto znalazł się w zespole doradców

Powołana została nowa Rada Muzeum Gdańska. Sprawdź, kto znalazł się w zespole doradców

Pierwsze spotkanie nowej Rady Muzeum Gdańska

Swoja pracę rozpoczęła Rada działająca przy Muzeum Gdańska. Jej skład tworzy 15 osób, w tym dyrektorzy największych polskich muzeów, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz biznesu. 26 lutego 2018 r. nominacje nowym członkom wręczył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

 

Zgodnie z ustawą o muzeach każde muzeum rejestrowe musi posiadać organ sprawujący kontrolę nad działalnością statutową instytucji, zwłaszcza w zakresie wypełniania jej misji. Członków Rady Muzeum co 4 lata delegują m.in. przedstawiciele jego organizatora, środowiska twórcze i naukowe, fundacje wspierające działalność placówki.

 

Decydują doświadczenie i kompetencje

– Muzeum Gdańska stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Chodzi tu nie tylko o budowę nowego Oddziału Głównego przy ulicy Rycerskiej, planowane przeniesienie Muzeum Bursztynu z Zespołu Przedbramia do Wielkiego Młyna czy planowany zakres pracy przy twierdzy Wisłoujście. Cieszymy się, że w pracach Rady Muzeum będą brały udział osoby o tak dużym doświadczeniu i kompetencjach – mówi Waldemar Ossowski dyrektor Muzeum Gdańska.

Nominacje od prezydenta Pawła Adamowicza otrzymali dyrektorzy największych muzeów miejskich w Polsce: Michał Niezabitowski z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz dr Dariusz Kacprzak – wicedyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Grono specjalistów poszerzą: Robert Pytlos – koordynator ds. bursztynu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wojciech Duda – historyk i redaktor „Przeglądu Politycznego”, Jacek Bendykowski – prezes zarządu Fundacji Gdańskiej, dr Zbigniew Canowiecki – prezydent zarządu Pracodawców Pomorza, a także Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Wybitni fachowcy w swoich dziedzinach

W nowym składzie Rady Muzeum znalazło się aż ośmiu przedstawicieli środowisk akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, którzy będą oceniać działalność programową muzeum.

Najliczniej reprezentowany jest Uniwersytet Gdański. Członkami rady zostali: prof. Wiesław Długokęcki – dziekan Wydziału Historycznego, prof. Edmund Kizik, prof. Igor Hałagida, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr hab. Mariusz Czepczyński oraz dr Jacek Kriegseisen. Radę uzupełnili także prof. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz prof. Piotr Niemcewicz z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– Jeszcze w 2017 r. pracownicy Muzeum Gdańska rozpoczęli prace nad scenariuszami wystaw stałych w Ratuszu Głównego Miasta, Muzeum Poczty Polskiej oraz w planowanej siedzibie głównej. Podobne zmiany, w dalszej perspektywie czekają pozostałe oddziały muzeum. Tak dobrany zespół doradców pomoże lepiej realizować nasze założenia – dodaje dyrektor Ossowski.

 

*  *  *

 

Przewodniczącym Rady Muzeum Gdańska został prof. Edmund Kizik, a jego zastępcą – prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Nowa rada zostanie wybrana w 2021 r. i będzie liczyła już tylko 9 członków.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.