Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

powiat nowodworski – wręczenie nagrody w kategorii “Zwyczajny – Niezwyczajny Senior”

powiat nowodworski – wręczenie nagrody w kategorii “Zwyczajny – Niezwyczajny Senior”

laureatka Konkursu Pomorskie dla Seniora w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego

 

Podczas spotkania Agnieszka Kapała – Sokalska Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznczej uhonorowały laureatkę Konkursu “Pomorskie dla Seniora” w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego –  Panią Zofię Łopińską ze Sztutowa