Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Postulaty wobec rządu

Postulaty wobec rządu

Postulaty wobec rządu

1. List poparcia dla postulatów sektora ABSL, podpisany przez marszałka województwa pomorskiego oraz prezydentów Trójmiasta 

2. Apel pomorskich przedsiębiorców wraz z pismem przewodnim marszałka województwa pomorskiego

3. Apel Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców  dotyczący usprawnienia procedur i pracy urzędów w obszarze opiniowania projektów budowlanych i uzgadniania dokumentacji projektowych