Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 r.

Posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 r.

Posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku w dniu 22 marca 2018

Posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku z dnia 22 marca 2018

     Porządek obrad obejmował 3 wystąpienia: prezentację nt. zagrożeń cyberterroryzmem i jego wpływu na funkcjonowanie infrastruktury gospodarczej regionu, a także zarządzania kryzysowego w sytuacjach związanych z użyciem przemocy i zagrożeń terrorystycznych;  omówienie sytuacji w zakresie wynagradzania nauczycieli w Polsce i przyjęcie stanowiska WRDS w tej sprawie oraz roli sportu w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, na przykładzie gry zespołowej w koszykówkę.

     Wprowadzenia do pierwszego tematu dokonał kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Prelegent przedstawił zdjęcia satelitarne, gdzie uwidoczniony został, w czasie rzeczywistym, „cyber- atak” hakerów na naszej planecie. Dzięki tej wizualizacji można było zobaczyć natężenie „cyber-przemocy” online, czyli ataków, które mają na celu m.in. kradzieże danych, dezinformację, manipulację nastrojami społecznymi, czy wspomaganie sił zbrojnych. W celu przeciwdziałania zagrożeniom oraz ich skutkom, zjawisko to w każdym momencie monitorowane jest w różnych rejonach świata. 

     Sytuację w zakresie wynagradzania nauczycieli, w imieniu zespołu ds. społecznych, omówił przewodniczący zespołu Franciszek Potulski. Podczas posiedzenia zespołu przeprowadzono dokładną i szczegółową analizę problemu, przy udziale przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli. Przewodniczący przedstawił wydłużającą się ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli oraz podkreślił szczególnie trudną sytuację nauczycieli stażystów, którzy przez ponad dwa lata, na początku swojej kariery, w większości województw w Polsce są zmuszeni pracować za mniej niż 2000 zł „na rękę”. Pan Potulski wykazał, że podwyżka nauczycieli nie wpłynęłaby zbyt obciążająco na budżet Państwa, za to zniwelowałaby deficyt utalentowanych ludzi w zawodzie nauczyciela- przede wszystkim nauczycieli stażystów w Polsce. Następnie przedstawił projekt stanowiska WRDS w tej sprawie, który Rada przyjęła jednomyślnie.

     Prezentację przedstawiającą koszykówkę jako sport rozwijający współpracę oraz kształtujący postawy dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, wygłosił prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki Krzysztof Bielak. Jego zdaniem nauka gry i uprawianie koszykówki, a także innych sportów zespołowych jest istotnym czynnikiem budowy kapitału społecznego, co ma znaczenie dla dynamiki rozwoju społecznego i ekonomicznego. Uprawianie sportów zespołowych sprzyja utrwalaniu silnych więzi lokalnych i regionalnych, kształtuje umiejętność pracy zespołowej i współdziałania, uczy dyscypliny i odpowiedzialności za zespół oraz pozwala odnajdywać właściwe relacje pomiędzy sukcesem indywidualnym i zespołowym. Pan Krzysztof przypomniał, że sport kształtuje świadome postawy, które mogą wzmacniać dobrze pojętego ducha przedsiębiorczości oraz współpracy i solidarności. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, po wysłuchaniu prezentacji oraz głosów w dyskusji, jednomyślnie przyjęła rekomendację pt. „Sport od szkolenia dzieci i młodzieży do mistrzostwa na przykładzie gry zespołowej w koszykówkę.”