Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Posiedzenie gremiów doradczych działających w obszarze polityki społecznej

Posiedzenie gremiów doradczych działających w obszarze polityki społecznej

 

14 grudnia 2018 roku odbyło się połączone spotkanie wszystkich zespołów pracujących w obszarze polityki społecznej, za których organizacje odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

Uczestnikom spotkania swoją pracę zaprezentowała również Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (prezentacja do pobrania), która ściśle współpracuje z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Spotkanie otworzył Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko Dyrektor ROPS, Agnieszka Zabłocka z-ca Dyrektora ROPS oraz Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wydarzenie zostało poprzedzone krótkim wykładem oraz prezentacją malowidła w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku pt.: Niebo Polskie.