Stypendia dla najzdolniejszych uczniów zostały wręczone podczas uroczystej gali 12 grudnia 2022 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W uroczystości wzięli też udział rodzice i opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych, środowiska akademickiego oraz pracodawców.

Nagroda za ciężką pracę

W tym roku stypendia marszałka dostało 889 najzdolniejszych uczniów z naszego regionu.

– Bardzo się cieszę, bo w ten sposób została doceniona moja ciężka praca – opowiada Ania tegoroczna stypendystka, uczennica ósmej klasy z Pręgowa. Stypendium zamierza przeznaczyć na kursy matematyczne.

Krystian uczeń pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, na pewno część stypendium wyda na szkolenia informatyczne. Nauka to jego pasja, ale jak podkreśla ma sporo czasu także na inne zainteresowania np. sztuki walki.

Jak zaznaczył na otwarciu gali stypendialnej wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski: „Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym momentem w życiu wyróżnionych uczniów, a także życiu tych, którzy towarzyszą im na co dzień. Każdy z bohaterów tej uroczystości może przyczynić się do budowania pomyślności naszego regionu. Życzę, aby przyznane środki uczniowie spożytkowali na działania, które przyniosą im wiele satysfakcji”.

– Dla nas to rzeczywiście ważne wydarzenie i nagroda za nasze starania – mówią Piotr i Mateusz z liceum ogólnokształcącego w Wejherowie. Bardzo lubią czytać, więc cześć stypendiów przeznaczą na książki.

Ostanie dwa lata były niezwykle trudne dla systemu edukacji. To właśnie w tym okresie pomorskie szkoły musiały zarówno dostosować się do wymogów zdalnego kształcenia, jak i przygotować się na przyjęcie nowych uczniów – uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.\

– Z tym większym uznaniem należy podkreślić, iż mimo nietypowej sytuacji, na Pomorzu nie zapominamy o rozwijaniu uczniowskich talentów – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Wyjątkowe osiągnięcia tegorocznych stypendystów to także zasługa tych wszystkich, którzy ich wspierali i stworzyli warunki do rozwoju ich pasji.

W jakich kategoriach przyznano stypendia?

Stypendia marszałka województwa pomorskiego przyznawane są ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Otrzymują je laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad, jak również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu konkretnych przedmiotów.

  • Stypendia dla finalistów lub laureatów konkursu i olimpiady przedmiotowej – finansowane są ze środków budżetu województwa pomorskiego. W tym roku przyznano 50 jednorazowych stypendiów po 2,6 tys. zł.
  • Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości – przyznawane są w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku są to 434 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy (łącznie 3 tys. zł).
  • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z przedmiotów zawodowych – przyznawane są w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku jest to 405 stypendiów po 250 zł wypłacanych przez 10 miesięcy (łącznie 2,5 tys. zł).

Łącznie we wszystkich trzech kategoriach za rok szkolny 2021/2022 przyznano 889 stypendiów o łącznej wartości 2,44 mln zł.

*  *  *

Pierwsze stypendia, finansowane z budżetu województwa pomorskiego, zostały przyznane w 2002 r. Nieco później, bo od 2008 r., rozpoczęły się wypłaty stypendiów unijnych, a zawodowych od 2016 r. Przez te lata wyróżniono ponad 10 tys. uzdolnionych młodych Pomorzan, a łączna wartość stypendiów przekroczyła kwotę 30 mln zł.

Warto pamiętać, że stypendia to nie jedyna forma wsparcia uzdolnionych uczniów w naszym regionie. Samorząd województwa pomorskiego, w partnerskiej współpracy z powiatami i największymi uczelniami, realizuje projekty pozwalające na organizację obozów naukowych, spotkań akademickich czy uczniowskich konferencji naukowych.