Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20220117_132529-scaled.jpg Ponad 11,2 mln zł unijnej dotacji na nowe przedszkola. Ze wsparcia skorzysta prawie 1300 maluchów

Ponad 11,2 mln zł unijnej dotacji na nowe przedszkola. Ze wsparcia skorzysta prawie 1300 maluchów

Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków informujących o dofinansowaniu. Fot. Marcin Szumny
17.01.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
17.01.2022

Dzięki wsparciu funduszy europejskich w województwie pomorskim zostaną utworzone nowe placówki przedszkolne. Dzieci będą w nich miały zapewnioną specjalistyczną opiekę oraz szeroką ofertę edukacyjną. Wsparcie uzyskają też ich rodzice i nauczyciele.

Umowy o dofinansowaniu projektów z samorządowcami z Pelplina, Pszczółek, Morzeszczyna i powiatu wejherowskiego oraz przedstawicielami Niepublicznego Przedszkola „Skrzacik”, Hocki Klocki Centrum Terapii i Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolem Podwodna Kraina i spółką Gaja podpisali 17 stycznia 2022 r. marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wcześniej umowy z samorządowcami z Człuchowa i Czerska podpisał wicemarszałek Leszek Bonna.

Nowe miejsca w przedszkolach

W ramach projektów utworzonych zostanie ponad 250 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci. Chodzi tutaj o dodatkowe miejsca w przedszkolach, na terenie gminy Czersk, gminy Pelplin, a także w Barkowie w gminie Człuchów, Kębłowie, Tczewie, Pszczółkach, Gdańsku w dzielnicy Chełm, Pruszczu Gdańskim oraz Morzeszczynie. Przeprowadzone tam zostaną niezbędne prace remontowe i modernizacyjne. Pojawią się nowe sprzęty, meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zapewnione też będzie bieżące funkcjonowanie tych placówek.

Natomiast w Przedszkolu Specjalnym przy Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie dwa miejsca dostosowane zostaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Ciekawa oferta edukacyjna

Maluchy w przedszkolach będą mogły skorzystać z szerokiej oferty edukacyjnej, obejmującej zajęcia dodatkowe, takie jak np. gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia muzyczno-taneczne, językowe, przyrodnicze czy techniczne, a nawet doskonalenie umiejętności informatycznych, w tym z zakresu programowania i robotyki. Poza tym dla dzieci z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną zajęcia terapeutyczne wspomagające ich rozwój, m.in. w przedszkolu specjalnym Wejherowie prowadzona będzie hipoterapia, dogoterapia oraz terapia uwagi słuchowej.

Wsparcie uzyskają nie tylko dzieci, ale również ich nauczyciele, którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Zaplanowano bowiem możliwość wzięcia przez nich udziału w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, np. z zakresu logopedii, muzykoterapii, gimnastyki korekcyjnej lub terapii dzieci z zaburzeniami.

Łącznie pomocą objętych zostanie prawie 1300 dzieci w wieku przedszkolnym oraz ponad 100 nauczycieli. Dodatkowo w wybranych placówkach wsparcie w postaci pracy środowiskowej oraz cyklicznych warsztatów uzyskają również rodzice i prawni opiekunowie dzieci.

Całkowita wartość wszystkich projektów wynosi ponad 13,2 mln zł, z czego ponad 11,2 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska zgodziła się na zmiany w tym programie, dzięki którym dofinansowanie uzyska 29 projektów o łącznej wartości około 43 mln zł.

*  *  *

Tego samego dnia podpisana też została umowa o dofinansowanie projektu fundacji Pozytywne Inicjatywy, działającej w partnerstwie z gminą miasta Gdańska. Wsparcie z programu regionalnego przeznaczone zostanie na utworzenie żłobka przy ul. Piecewskiej w dzielnicy Piecki-Migowo. Obejmować będzie wyposażenie i oddanie do użytku 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie bieżącej działalności nowej placówki przez okres kolejnych 8 miesięcy. Wartość tego projektu wynosi prawie 2,9 mln zł, z czego ponad to 2,4 mln zł to dotacja unijna w ramach RPO WP 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.