Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla  pomorskich przedsiębiorstw

Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla  pomorskich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych realizujący na terenie województwa pomorskiego projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ serdecznie zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców Pomorze Przyszłości – pożyczka na innowacje dla  pomorskich przedsiębiorstw.

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Wsparcie w formie „Pożyczki na innowacje” uruchomione zostało w celu finansowania rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Pożyczki na innowacje będą kierowane wyłącznie na inwestycje na wczesnych etapach gotowości technologicznej, wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy 25 stycznia 2018 r. o godzinie 12:00 do Europejskiego Centrum Solidarności (plac Solidarności 1, Gdańsk), sala nr 5.

         

          AGENDA spotkania:

          12.00               OtwarcieMieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego,

                                                     Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

          12.15 – 12.30  Wprowadzenie – Marcin Nowicki

          12.30 – 13.00  Panel dyskusyjny „Innowacyjność w firmie”  

          13.00 – 13.15  „Pomorze – kierunek: innowacyjność – kilka słów o Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza

                                      – Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, UM WP      

          13.15 – 13.45  „Pożyczka Pomorze Przyszłości – instrument finansowy dla innowacyjnych firm z Pomorza”    

                                      – Joanna Wardzińska, wiceprezes Zarządu TISE S.A. i Cezary Górka, Dyrektor Działu Pożyczek

                                       dla MŚP – TISE S.A.                   

          13.45 – 14.00  Rozmowy B2B

          14.00               Lunch

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie uczestnictwa do 22 stycznia 2018 r. proszę kierować na adres edyta.zak@bgk.pl

Moderator spotkania  – Marcin Nowicki

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.