Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/10/f934a9d9-02b7-45b5-bede-14e0985fc383-1.png Budynek Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku.

Pomorskie szpitale wyróżnione w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości. Które i za co doceniono?

Budynek Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku wchodzącego w skład spółki Copernicus. Fot. Aleksander Olszak
07.10.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.10.2021

Laureatami zostały Copernicus Podmiot Leczniczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. Ponadto, wśród finalistów znalazły się Szpitale Pomorskie i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Za co doceniono wymienione podmioty?

Laureaci zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie 30 września 2021 r.

Doceniają nowe inicjatywy

Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020 promuje: osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które zasłużyły się w krzewieniu nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem konkursu jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Laureatów wybiera kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dr Marek Tombarkiewicz.

Laureaci i finaliści z Pomorza

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Najwyższa lokata spośród wszystkich szpitali w województwie pomorskim w kategoria Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przypadła Copernicusowi PL. Za projekt Copernicus kontra wirus – kompleksowa opieka i ochrona nad chorymi i ozdrowieńcami w dobie pandemii COVID-19, połączona z działaniami prewencyjnymi zajął pierwsze miejsce. W tej samej kategorii czwartą pozycja zajął Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie za Termomodernizację budynku głównego, budynku Zakładu Patomorfologii oraz montaż paneli fotowoltaicznych, rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Natomiast na szóstej lokacie znalazł się Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku za akcję Misie dzieciom. Finalistami w tej samej kategorii byli też Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku za akcję pomocy wolontariuszy dla pacjentów szpitala w Słupsku w okresie pandemii COVID-19 oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za System trigeneracji w budynku CMN.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku uzyskał trzecie miejsce w kategorii Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia za Dzienną rehabilitację kardiologiczną dla pacjentów z przebytym COVID-19/zespołem long COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym. W tej samej kategorii piąte miejsce zdobyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk za System wspierający organizację pracy personelu i monitorujący parametry jakości pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W kategorii Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia trzecie miejsce zajęły Szpitale Pomorskie za Wdrożenie i realizacja na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego projektu ABCDE – profilaktyka nowotworów skóry. Z kolei jednym z finalistów w tej kategorii zostało m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za Organizację systemu szczepień i największego na Pomorzu (i jednego z największych w Polsce) punktów szczepień powszechnych.
Jednym z finalistów kategorii Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia były Szpitale Pomorskie za Kompleksową opiekę nad pacjentką z rakiem jajnika w ośrodku „Ovarian Unit” w Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Jakie kategorie brano pod uwagę?

Nagrody Inspiracje 2020 zostały wręczone w siedmiu głównych kategoriach:

 • Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
 • Innowacyjny szpital – zarządzanie (m.in. HVBC – healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)
 • Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów
  i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)
 • Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia i rekreacji)
 • Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów (w tym m.in. działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze medycznym
  i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania społecznego).
 • Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów
 • Działania na rzecz  ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, akcje wolontariuszy)

Kapituła przyznała też nagrody specjalne.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.