Laureaci zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie 30 września 2021 r.

Doceniają nowe inicjatywy

Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020 promuje: osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy, które zasłużyły się w krzewieniu nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem konkursu jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Laureatów wybiera kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dr Marek Tombarkiewicz.

Laureaci i finaliści z Pomorza

Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana. Najwyższa lokata spośród wszystkich szpitali w województwie pomorskim w kategoria Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przypadła Copernicusowi PL. Za projekt Copernicus kontra wirus – kompleksowa opieka i ochrona nad chorymi i ozdrowieńcami w dobie pandemii COVID-19, połączona z działaniami prewencyjnymi zajął pierwsze miejsce. W tej samej kategorii czwartą pozycja zajął Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie za Termomodernizację budynku głównego, budynku Zakładu Patomorfologii oraz montaż paneli fotowoltaicznych, rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Natomiast na szóstej lokacie znalazł się Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku za akcję Misie dzieciom. Finalistami w tej samej kategorii byli też Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku za akcję pomocy wolontariuszy dla pacjentów szpitala w Słupsku w okresie pandemii COVID-19 oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za System trigeneracji w budynku CMN.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku uzyskał trzecie miejsce w kategorii Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia za Dzienną rehabilitację kardiologiczną dla pacjentów z przebytym COVID-19/zespołem long COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym. W tej samej kategorii piąte miejsce zdobyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk za System wspierający organizację pracy personelu i monitorujący parametry jakości pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W kategorii Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia trzecie miejsce zajęły Szpitale Pomorskie za Wdrożenie i realizacja na terenie trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego projektu ABCDE – profilaktyka nowotworów skóry. Z kolei jednym z finalistów w tej kategorii zostało m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku za Organizację systemu szczepień i największego na Pomorzu (i jednego z największych w Polsce) punktów szczepień powszechnych.
Jednym z finalistów kategorii Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia były Szpitale Pomorskie za Kompleksową opiekę nad pacjentką z rakiem jajnika w ośrodku „Ovarian Unit” w Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Jakie kategorie brano pod uwagę?

Nagrody Inspiracje 2020 zostały wręczone w siedmiu głównych kategoriach:

 • Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
 • Innowacyjny szpital – zarządzanie (m.in. HVBC – healthcare value based care, zwiększanie efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania)
 • Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów
  i personelu oraz zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych)
 • Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia i rekreacji)
 • Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów (w tym m.in. działania prowadzone zarówno w szpitalach, sanatoriach, dziennych domach opieki jak i w domu pacjenta, a także akcje społeczne, wspierające seniorów w obszarze medycznym
  i mentalnym, aktywności fizycznej, umysłowej i zaangażowania społecznego).
 • Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów
 • Działania na rzecz  ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, akcje wolontariuszy)

Kapituła przyznała też nagrody specjalne.