Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO

Ten dobry zwyczaj pozwala nie tylko spotkać się w gronie specjalistów czuwających nad efektywnym dialogiem partnerów reprezentujących różne sektory, ale również poznać nowe trendy współpracy oraz wymienić się dobrymi praktykami. W tym roku Forum poświęcone będzie formom partnerskiej współpracy obejmującej nie tylko samorządy i organizacje pozarządowe ale również podmioty gospodarcze, to ważne, zwłaszcza w kontekście rozwoju lokalnego.

Aby wziąć udział w seminarium należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: m.julkowska@pomorskie.eu do dnia  18 czerwca 2018r.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Biura Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Magdalena Jułkowska, tel. 58 32 68 897

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO