Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5659.jpg Mężczyzna dezynfekuje ręce

Pomorskie – bezpieczni w pracy. Ponad 1,5 mln zł na bezpieczeństwo m.in. w instytucjach kultury

Pierwsze urządzenia trafiły już do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fot. Aleksandra Chalińska

W związku z pandemią Samorząd Województwa Pomorskiego pozyskał ze środków unijnych 1 550 484 zł na zakup urządzeń do dekontaminacji, środków dezynfekcyjnych i bezdotykowych stacji do dezynfekcji. Zostaną przekazane instytucjom kultury, oświaty, ochrony przyrody i ośrodkom ruchu drogowego podległym samorządowi. Będzie z nich korzystać ponad 1600 pracowników.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Specjalny projekt województwa

W ramach projektu Pomorskie – bezpieczni w pracy, w pierwszym etapie zakupione zostały bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, dozowniki płynów do dezynfekcji rąk, a także profesjonalne środki dezynfekcyjne. Trwa właśnie procedura zakupu urządzeń do dekontaminacji zgodnych z dyrektywami unijnymi.

Pierwsze stanowiska do bezdotykowej dezynfekcji rąk otrzymało Muzeum Narodowe w Gdańsku. – Kolejne będą w Teatrze Wybrzeże, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej czy Operze Bałtyckiej. Trafią w sumie do 12 pomorskich instytucji kultury w całym województwie – mówi Beata Jaworowska, wicedyrektorka Departamentu Kultury UMWP. – Instytucje kultury, mimo że zamknięte dla publiczności, to pracują przy realizacji wielu projektów online, jak ostatnio przy Metropolia Jest  Okejczy koncercie sylwestrowym w Teatrze Muzycznym. Pracownicy muzeów przygotowują nowe wystawy, opracowują zbiory. Mam nadzieje, że po ostatniej przerwie po 17 stycznia instytucje kultury zostaną otwarte i wtedy będziemy chcieli dbać o bezpieczeństwo odwiedzających – dodaje Jaworowska.

Wsparciem zostaną objęte także: Muzeum Archeologiczne, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Powierzchnie, do których mają dostęp pracownicy i klienci zewnętrzni mogą być siedliskiem wirusów, bakterii czy grzybów, dlatego zawsze były regularnie myte i dezynfekowane. Jednak w czasie pandemii dezynfekcja musi być przeprowadzana znacznie częściej niż przy rutynowym czyszczeniu obiektu. W związku z tym instytucje te potrzebują doposażenia w produkty o działaniu biobójczym, urządzenia do dekontaminacji powietrza oraz dozowniki do dezynfekcji rąk. Stąd decyzja o uruchomieniu specjalnych środków z UE.

Bezpieczeństwo 1600 osób

Wsparcie otrzymają także pracownicy Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku, Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich w Gdańsku i w Słupsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku oraz Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. Urządzenia będą sukcesywnie dostarczane do końca lutego 2021 r. Łącznie z urządzeń skorzysta ponad 1,6 tys. zatrudnionych tam osób.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.