Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorski Szlak św. Jakuba – RECReate

Pomorski Szlak św. Jakuba – RECReate

Pomorski Szlak św. Jakuba - RECReate

Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze  Południowego Bałtyku
Pomorski Szlak św. Jakuba
RECReate

Celem projektu jest wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego po to by wykorzystać je do rozwoju regionalnego jako nowego produktu turystycznego w regionie Południowego Bałtyku – Szlak Turystyczny św. Jakuba oraz mobilizacja społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży) wokół wspólnej inicjatywy. Szlak św. Jakuba zyskał ostatnio na znaczeniu (został dodany do listy dziedzictwa kulturowego UNESCO w roku 1987) w związku z pragnieniem Europejczyków powrotu do europejskich korzeni kulturowych. Chodzi przede wszystkim o to, by zachęcić ludzi do wolniejszego przemierzania różnych krajów i regionów oraz zasmakowania w różnorodności tychże i zrozumienia ich specyfiki. Odpowiada to starożytnym zwyczajom, kiedy to ludzie spędzali setki dni przemierzając drogę do Santiago de Compostella i jednocześnie stykali się z różnorodnością kulturową, nowymi ideami i trendami rozwoju. Szlak św. Jakuba również kiedyś istniał w rejonie Południowego Bałtyku sięgając od Królewca przez Gdańsk i Szczecin do Rostoku i dalej na zachód. Celem projektu jest odtworzenie tego szczególnego szlaku i połączenie istniejącego dziedzictwa z szerszą siecią europejską.

Główną przesłanką przedsięwzięcia jest:

 1. włączenie krajów Południowego Bałtyku do „europejskiej rodziny” poprzez reaktywację nadbałtyckiej części europejskiego szlaku kulturowego,
 2. podnoszenie świadomości i tożsamości mieszkańców, a także ich poczucie dumy z miejsca zamieszkania na ważnym europejskim szlaku kulturowym,
 3. podnoszenie wśród mieszkańców regionów poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie przeszłości i tradycji tego zakątka Europy, w którym żyją, dla kultury całego kontynentu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu,
 4. aktywizacja mieszkańców: bez względu na status społeczny i ekonomiczny, czy sprawność fizyczną, do kreowania szlaku przebiegającego przez ich tereny poprzez:
  1. regionalne rzemiosło, potrawy i kuchnie swojego regionu, tradycje, obrzędy, etc.
  2. dbałość o zabytki kultury, zwyczaje i pamiątki przeszłości itp.
  3. zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz poznawania ich specyfiki kulturowej
  4. aktywizacja turystyczna osób starszych, niepełnosprawnych, małżeństw z małymi dziećmi spędzających wakacje w domu.

www.re-create.pl

 1. Podsumowanie projektu ( prezentacja PDF)