Praca
Pomorski rynek pracy w czasie pandemii. Specjalny raport na sesji sejmiku

Pomorski rynek pracy w czasie pandemii. Specjalny raport na sesji sejmiku

Fot. Aleksandra Chalińska
30.11.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
30.11.2020

Mniej nowych ofert pracy zgłaszanych do urzędów, rosnące bezrobocie, ale i więcej powstających firm oraz wysokie zapotrzebowanie na pracowników obcokrajowców. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają bieżącą koniunkturę i boją się przyszłości. Tak w skrócie wyglądają pierwsze trzy kwartały roku 2020 na pomorskim rynku pracy.

Sytuację na pomorskim rynku pracy na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w poniedziałek, 30 listopada 2020 roku przedstawiła Izabela Jezierska, pełniąca obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

 

Więcej firm, ale nastroje raczej na minus

Sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim mocno zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy, zdominowanych przez pandemię koronawirusa. Mimo to nadal Pomorskie jest miejscem o korzystnym klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości, a sytuacja na rynku pracy w regionie należy do jednych z lepszych w kraju. – To, że pomorskie firmy radzą sobie relatywnie dobrze ze skutkami pandemii, jest niewątpliwie zasługą utrzymującego od kilku lat wzrostu gospodarczego oraz regionalnej polityki, która stwarza korzystny klimat do rozwoju przedsiębiorczości – mówiła podczas sesji Izabela Jezierska. – Dobra koniunktura gospodarcza ma odzwierciedlenie m.in. w rosnącej z roku na rok liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i obecnie tendencja wzrostowa utrzymuje się. Od poprzedniego roku przybyło 8,6 tys. firm i tym samym we wrześniu było ich prawie 316 tys. To, czy firmom uda się utrzymać w dużej mierze zależy od tego, jakie będą kolejne obostrzenia i wsparcie systemowe – tłumaczyła Jezierska.

element dekoracyjny

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przeprowadził sondaż wśród 127 pomorskich pracodawców, którzy wskazali, że ich sytuacja w wyniku pandemii koronawirusa się pogorszyła (tak odpowiedziało prawie 2/3 respondentów). Prawie tyle samo przedsiębiorców uważa, że może być jeszcze gorzej. – Dane te wskazują znaczące poczucie zagrożenia wśród przedsiębiorców, które wzmaga uzasadnioną ostrożność w prowadzonych działaniach – mówiła Izabela Jezierska. – Obawy te przede wszystkim wstrzymują inwestycje i rekrutacje pracowników, a także są przyczyną poszukiwania oszczędności wewnątrz przedsiębiorstwa – podkreślała Jezierska.

 

Mało nowych miejsc pracy

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało, że jest mniej nowych ofert pracy. Duża część firm ograniczyła rekrutacje, a niektóre nawet całkowicie je wstrzymały. W okresie od stycznia do września 2020 liczba nowych miejsc pracy zmniejszyła się o 14 tys. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

element dekoracyjny

Pomorski rynek pracy, który w 2019 roku przez poł roku odnotowywał najniższe historycznie bezrobocie (4,4 proc.), w tym roku rejestruje podnoszącą się liczbę osób pozostających bez pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wzrosła do 5,7 proc., tj. o 1,3 pkt. proc. w stosunku do września ubiegłego roku i o 0,9 pkt. proc. w stosunku do stycznia bieżącego roku.

 

Więcej osób biernych zawodowo, głównie kobiet

W drugim kwartale 2020 roku (w stosunku do tego samego kwartału roku 2019) liczba biernych zawodowo mieszkańców Pomorza wzrosła o 24 tys., tj. o 3,3 proc. i wyniosła 762 tys. osób. – Wzrost ten w dużej mierze dotyczy kobiet – tłumaczyła Izabela Jezierska. – W drugim kwartale przybyło ich 10 tys. Przechodzenie kobiet w bierność jest spowodowane w głównej mierze koniecznością sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Pandemia wzmogła tę potrzebę, co przyczyniło się do rezygnacji kobiet z zatrudnienia i odkładania planów związanych z życiem zawodowym – zaznaczyła Jezierska. Badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wskazały, że kobiety napotykają na bariery w postaci nieelastycznego czasu pracy, nieatrakcyjnych finansowo i pod kątem środowiska miejsc pracy, obciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi oraz niewystarczającą dostępnością do instytucji świadczących usługi dla małych dzieci.

 

Pracownicy z zagranicy nadal poszukiwaniu

Trudna sytuacja przedsiębiorstw spowodowana pandemią COVID-19 nie zmniejszyła skali zatrudniania w Pomorskiem cudzoziemców zza wschodniej granicy, zwłaszcza z Ukrainy. Nadal zatrudnianie imigrantów jest sposobem na trudności z pozyskaniem kadr, szczególnie w branżach, w których są problemy z zatrudnieniem rodzimych pracowników. Większa skala zatrudniania cudzoziemców w czasie pandemii wynika także z korzystnej dla przedsiębiorców, czasowej formy współpracy, która umożliwia jej zakończenie w dowolnym momencie – np. w wyniku kolejnego lockdownu.

element dekoracyjny

Pomoc w czasie pandemii

Od początku pandemii w ramach wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które są dystrybuowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, wsparcie uzyskało ponad 4 tys. pracodawców i ponad 125 tys. pracowników, do których trafiło łącznie prawie 600 tys. zł.

element dekoracyjny

Natomiast w ramach środków Funduszu Pracy, z którego finansowana jest pomoc udzielana przez samorządy powiatowe, tj. działające w ich strukturach urzędy pracy, wsparcie uzyskało ponad 158 tys. podmiotów i ponad 75 tys. pracowników, do których trafiło łącznie ponad miliard zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.