Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Karencje i prolongaty ekspozycji kredytowych poręczonych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  • Wprowadzono uproszczony tryb postępowania w odniesieniu do wniosków instytucji finansowych w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania poręczonych ekspozycji kredytowych:

– Zmiana terminu obowiązywania poręczenia następuje automatycznie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu,

– Zmiany w umowach zwolnione są z opłat i prowizji.

  • W ramach bezpłatnego Instrumentu Finansowego PORĘCZENIA 2020+ istnieje możliwość wydłużenia okresu  trwania Jednostkowego Poręczenia o okres tzw. wakacji kredytowych, karencji lub innej formy zawieszenia spłaty rat kapitałowych albo rat kapitałowo-odsetkowych przez instytucję finansową.
  • Poręczenie w ramach Instrumentu Finansowego PORĘCZENIE 2020+, poszerzono o wykorzystanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Oferta Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na bieżąco udzielane są także poręczenia kredytów i pożyczek, wadiów przetargowych i poręczenia należytego wykonania umowy.

  • Poręczenia kredytów i pożyczek tutaj
  • Poręczenia leasingów tutaj
  • Poręczenia wadiów przetargowych tutaj
  • Banki współpracujące: tutaj 
  •  

Bieżący kontakt:

ww.prfpk.pl

Tel. 58 320 34 05