Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej ruszyła!

Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej ruszyła!

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego rozpoczęło nowy, coroczny projekt – Pomorską Letnią Akademię Planowania Przestrzeni Publicznej (PLAPPP), w ramach której Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z trzema gdańskimi uczelniami wyższymi – Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Akademią Sztuk Pięknych, a także z Gminą Czersk, na terenie której prowadzone będą prace projektowe.

W dniu 16 maja 2019 roku odbył się pierwszy etap Akademii, w czasie którego studenci odwiedzili tereny, którymi będą się zajmować przez najbliższe tygodnie. Docelowo uczestnicy mają zaproponować działania w zakresie poprawy stanu zagospodarowania Rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne”, a także jego otoczenia. Ważnym zagadnieniem jest również wzmocnienie powiązań rezerwatu z rzeką Wdą oraz z pobliskimi miejscowościami: Odry i Wojtal. W miejscowościach tych odbywają się imprezy plenerowe związane z kamiennymi kręgami, ale także z bliskością rzeki Wdy i funkcjonującym szlakiem kajakowym oraz z pstrągami, które również są charakterystycznym elementem, stanowiącym wizytówkę tej okolicy. Wizję terenową rozpoczęło spotkanie w czerskim Centrum Informacji Turystycznej, gdzie studenci zostali wprowadzeni w ogólne uwarunkowania gminy i terenu projektowego.

– To jest początek przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie z naszego rezerwatu jeszcze większej atrakcji turystycznej – mówi Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski. – Bardzo się cieszymy, że samorząd województwa do tego projektu wybrał właśnie Gminę Czersk i Kręgi Kamienne – dodaje Wiceburmistrz Czerska Bogumiła Ropińska.

Po zakończonym spotkaniu studenci pojechali do rezerwatu, po którym zainteresowanych oprowadziła kustosz tego miejsca, Pani Zofia Breske, wraz z Panią Katarzyną Dziendzielą, główną specjalistką Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Panie bardzo szczegółowo zapoznały studentów z historią miejsca, jego specyfiką i problemami. Po wykonaniu niezbędnych notatek i zdjęć studenci odwiedzili także pobliskie miejscowości – Wojtal oraz Odry, gdzie odwiedzili m.in. stawy hodowlane wraz z terenem imprez plenerowych, kościół i Oddział Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach.