Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska konferencja “Konopnicka dla Niepodległej”

Pomorska konferencja “Konopnicka dla Niepodległej”

Organizatorzy chcą przypomnieć rolę, znaczenie i miejsce twórczości Marii Konopnickiej w literaturze oraz w kształtowaniu świadomości i patriotycznych postaw Polaków w trudnych latach pod zaborami.