Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Pomorska gospodarka

Pomorska gospodarka

Pomorska gospodarka

 
Pomorska gospodarka plasuje się w czołówce wśród polskich województw. Charakteryzuje się ponadprzeciętnym eksportem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gospodarka zawsze była związana z morzem, z budową i naprawą okrętów oraz obsługą portów. Przez port w Gdyni przechodzi ponad 80 procent wszystkich kontenerów napływających do Polski drogą morską. Cechą ostatnich lat jest prężny rozwój szkutnictwa: w małych stoczniach powstają zarówno nowoczesne jachty, jak i repliki średniowiecznych łodzi. Istotne źródło dochodów stanowi rekreacja nadmorska.

Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich. W ponad 3 tys. małych zakładów pracuje około 10 tys. rzemieślników i artystów projektujących biżuterię. Ich roczne przychody, zwłaszcza z eksportu, ocenia się na ponad 300 mln dolarów. W 2006 roku zostało otwarte w Gdańsku jedyne na świecie Muzeum Bursztynu.

 

 
Turystyka jest bardzo ważnym sektorem pomorskiej gospodarki. Liczba turystycznych miejsc noclegowych sytuuje nasz region w czołówce. Pomorze ze swą niezwykłą historią ma warunki do kreowania i promowania ponadnarodowych produktów turystycznych, typowanych przez Bałtycką Komisję Turystyki: dziedzictwa hanzeatyckiego, dziedzictwa morskiego i dziedzictwa bursztynowego.
  
 
Najlepsze gleby w Pomorskiem są na Żuławach i Powiślu, toteż w niektórych gminach nasze rolnictwo należy do najwydajniejszych w Polsce. Dobrze udają się ziemniaki (stąd powstające fabryki frytek i chipsów). Wyhodowana na Pomorzu odmiana truskawki, zwana kaszubską, należy do najsmaczniejszych i najpopularniejszych owoców pełni lata.
 
 
Wysokie technologie rozwijają i zmieniają gospodarkę. Funkcjonują parki naukowo-technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne. Na ich terenach działają min. nowoczesne zakłady produkujące podzespoły elektroniczne i nowoczesne zakłady farmakologiczne. Na obrzeżach Gdańska powstaje Mała Dolina Krzemowa, gdzie swoje siedziby mają m.in. producent urządzeń kontroli dostępu (Satel), producent oprogramowania multimedialnego (Young Digital Planet) oraz ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Intel Technology Poland. Pod Gdańskiem działa firma DGT, znany producent nowoczesnych systemów łączności.
 
 
Edukacja
Pomorze, a zwłaszcza Trójmiasto, to jeden z wyróżniających się w Polsce ośrodków akademickich. Według danych GUS, w roku akademickim 2012/2013 w Pomorskiem funkcjonowało 26 szkół wyższych, z wyłączeniem szkół resortu Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych (2013), w których studiowało ponad 96 tys. osób. Ogółem, 49 proc. osób w wieku od 19 do 24 lat to studenci szkół wyższych.

Najważniejsze ośrodki akademickie w regionie kształcące studentów dla głównych sektorów gospodarki w roku akademickim 2013/2014:

 
  
  Uczelnia
 
 
   
  Liczba studentów 
 
  Uniwersytet Gdański
 
  27 640
  Politechnika Gdańska
 
  24 781
  Akademia Morska w Gdyni
 
    6049
  Akademia Pomorska w Słupsku
 
    3306
  Gdański Uniwersytet Medyczny
 
    5162
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 
    4026
 
 
 
Pomorskie angażuje się również w działalność badawczo-rozwojową. W roku 2013 nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca wyniosły 407,27 zł. Efektem wysokiego poziomu kształcenia i nakładów finansowych poniesionych w sektorze B+R jest 42,2-proc. udział firm innowacyjnych w sektorze przedsiębiorstw.

Więcej informacji: Invest in Pomerania

 
 
Rynek pracy
Pomorskie wyróżnia się na tle Polski dostępnością młodej, doskonale wykształconej i  doświadczonej kadry.
 
Ludność w wieku produkcyjnym (II kwartał 2015)                                     1 401 0001 
Osoby pracujące (II kwartał 2015)                                                                    955 000
Pozostający bez zatrudnienia (II kwartał 2015)                                                  76 000
Stopa bezrobocia w województwie pomorskim (II kwartał 2015)                    7,1 proc.
 
 
Struktura zatrudnienia:
  • 7,1 proc.  (2010) w rolnictwie,
  • 31,50 proc. (2010) w przemyśle,
  • 51,40 proc. (2010) w usługach.

Pomorskie zamieszkuje 1,401 mln (II kwartał 2015) osób w wieku produkcyjnym (65,5 proc. ogółu ludności). W roku 2015 współczynnik aktywności zawodowej w tej grupie ludności wyniósł 73,4 proc. W tym samym roku współczynnik zatrudnienia dla tej grupy ukształtował się na poziomie 68,2 proc. Wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności powyżej 15. roku życia w naszym województwie wyniósł 1 862 000 osób (II kwartał 2015). Wskaźnik zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – w sierpniu 2015 r. pracowało tu 286 700  osób.

Istotną daną jest też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które wynosi 4114,12 zł (sierpień 2015).

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosi 9,3 proc. (sierpień 2015), zarejestrowanych jest 77,9 tys.  (sierpień 2015) osób bezrobotnych.

  Opr. BMG