Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

Grafika promująca akcję #PomagamyPomagać. Autor M.Kochanowski

Pomoc społeczna również potrzebuje wsparcia

Widzimy, jak wielu przedsiębiorców, ale również zwykłych mieszkańców Pomorza chce jak tylko może zaangażować się w działania pomocowe. Działa już specjalna platforma pomocowa dla szpitali, trwają akcje szycia maseczek, przygotowywane są posiłki dla lekarzy. Chcielibyśmy podkreślić, że pomoc jest teraz niezwykle potrzebna również wielu placówkom niosącym wsparcie dla osób marginalizowanych – tak ideę akcji tłumaczy Katarzyna Weremko, dyrektor ROPS. 

Na co dzień głównym zadaniem ROPS jest koordynacja polityki społecznej w regionie. W sytuacji powszechnego zagrożenia życia i zdrowia wielu mieszkańców naszego województwa, musimy skoncentrować się na koordynacji działań poprawiających bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i podopiecznych różnych placówek pomocy społecznej. Apel w sprawie roli ROPS w sytuacji epidemii wystosowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podsumowuje Weremko. 

Pismo MRPiPS dostępne do pobrania poniżej:

W związku z tym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uruchamia akcję #PomagamyPomagać! Celem akcji jest zebranie informacji o potrzebach różnych instytucji pomocy i integracji społecznej z Pomorza oraz poszukiwanie potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wesprzeć potrzebujące wsparcia placówki. Może dzięki temu uda się zapobiec prawdziwej tragedii, która może nastąpić z powodu braku niezbędnych środków ochronny. Ponadto potencjał wielu darczyńców będzie mógł być efektywnie wykorzystany!

Chciałbym pomóc. Jak mam się zgłosić?

Poszukujemy firm, organizacji lub zwykłych mieszkańców Pomorza, którzy chcieliby przekazać środki bezpieczeństwa (takie jak np.: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące i inne) placówkom pomocy społecznej z województwa. Zespół ROPS wykorzysta uzyskane informacje  – w porozumieniu ze służbami Wojewody – do dopasowania darczyńcy do odpowiedniej placówki pomocy społecznej z województwa. Osoby, firmy lub organizacje chcące pomóc prosimy o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego:

#PomagamyPomagać Zgłoś swoją ofertę.
https://forms.gle/dYnvT6on6pt5VzXs5

Moja placówka lub instytucja potrzebuje pomocy

Zbieramy informacje dot. placówek pomocy społecznej m.in. domów pomocy społecznej, placówek dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie) czy warsztatów terapii zajęciowej, które wymagają pomocy w związku ze stanem epidemii COVID-19. Zgłaszać do nas mogą się również ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie, które w związku z realizacją swoich zadań w warunkach epidemii, również wymagają dodatkowego wyposażenia w środki bezpieczeństwa / higieniczne lub nadzorują wymagające wsparcia placówki. W tym celu prosimy o przysłanie zgłoszeń poprzez formularz.

#PomagamyPomagać Zapotrzebowanie na środki higieniczne – województwo pomorskie: 
https://forms.gle/acMzpvKcUEp3Hjci8

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny z ROPS
nr tel. tel. 58 32 68 561 lub e-mail: rops@pomorskie.eu

 

Aktualizacja

16.04.2020

wg. stanu na 16.04 potrzeba przede wszystkim:

  • 500 szt. maseczek
  • 200 szt. przyłbic
  • 200 szt. kombinezonów
  • 5000 par rękawiczek
  • min. 250l płynów odkażających/mydła
  • środki higieny osobistej, pieluchomajtki i inne

Grafika z aktualnymo danymi w zakresie zapotrzebowania. Autor: M.Bomba