Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Zmiana zapisów w Podręczniku dotyczy kosztów związanych z wydarzeniami losowymi, które ostatecznie nie doszły do skutku oraz uszczegółowienia kwestii kwalifikowalności kosztów zakupu sprzętu na skutek wątpliwości interpretacji, zgłaszanych przez beneficjentów PT.

Przedmiotowy Podręcznik dostępny już jest na stronie internetowej MRiRW w zakładkach:

– Wsparcie-rolnictwa/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20-Pomoc Techniczna/Operacje realizowane w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020;

– Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-Sieci-Obszarow-Wiejskich.

 

Link – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 (wersja zmieniona w dniu 22.02.2018r.)