XXXIII Doroczna Konferencja SOOIPP Forum Menedżerów

15.09.2022 - 16.09.2022
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
ORGANIZATOR