XIV Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Ochrona osób i obiektów we współczesnych konfliktach zbrojnych”

09.06.2022
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ORGANIZATOR
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ORGANIZATOR