XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”

22.04.2022
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ORGANIZATOR
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ORGANIZATOR