VI Kongres Klastrów Polskich

09.11.2020 - 10.11.2020
Związek Pracodawców Klastry Polskie
ORGANIZATOR
Związek Pracodawców Klastry Polskie
ORGANIZATOR