Projekt Pink Lips

17.01.2022 - 23.01.2022
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
ORGANIZATOR
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk
ORGANIZATOR