Projekt IAESTE Case Week 2021

17.05.2021 - 30.05.2021
Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Gdańskiej
ORGANIZATOR
Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Gdańskiej
ORGANIZATOR