Projekt GIRLS DO ENGINEERING

od kwietnia do września 2021 r.
Fundację Digital University
ORGANIZATOR
Fundację Digital University
ORGANIZATOR