Platforma edukacyjna „Pomorski College Medyczny”

2023
Fundacja Promedicine oraz Katedra i Zakład Chemii Medycznej GUM'ed
ORGANIZATOR
Fundacja Promedicine oraz Katedra i Zakład Chemii Medycznej GUM'ed
ORGANIZATOR