Platforma edukacyjna „College Medyczny”

2024
dyr. Sławomir Czarnecki oraz prof. dr hab. n. med. Michał Wożniak
ORGANIZATOR
dyr. Sławomir Czarnecki oraz prof. dr hab. n. med. Michał Wożniak
ORGANIZATOR