Międzynarodowy konkurs dla studentów "International Student Contest on Wirelessly Connected IoT"

01.01.2020 - 31.12.2020
Fundacja INTERIZON
ORGANIZATOR
Fundacja INTERIZON
ORGANIZATOR