Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz Międzynarodowa Konferencja Studencka pn. “Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”

15.05.2021 - 16.05.2021
Powiślańska Szkoła Wyższa
ORGANIZATOR
Powiślańska Szkoła Wyższa
ORGANIZATOR