Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Plany działań PSME

Plany działań PSME

Plany działań PSME

Funkcjonowanie PSME oparte jest na planach działań przygotowywanych przez Koordynatora SRWP, opiniowanych przez Zespół Sterujący SRWP i zatwierdzanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2014 (z perspektywą na lata następne) 

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2015 (z perspektywą na lata następne)

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2016 (z perspektywą na lata następne)

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2017 (z perspektywą na lata następne)

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2018 (z perspektywą na lata następne)

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2019 (z perspektywą na lata następne)

Plan działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji na rok 2020 (z perspektywą na lata następne).

Efekty prac powstałych na bazie powyższych planów działań umieszczone są w zakładce Badania i raporty z poszczególnych lat.