Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8f14d37f-005c-4595-91e5-3ae0f4c26f2b-15-scaled.jpg Ogłoszenie w sprawie wyboru Regionalnych Animatorów

Ogłoszenie w sprawie wyboru Regionalnych Animatorów

Rekrutacja zostanie zakończona 19 listopada 2018 r. o godz. 12.00.

 

Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Usługi doradczo-animacyjne inicjujące lokalną współpracę instytucjonalną na rzecz nowopowstałych Klubów Integracji Społecznej, wdrażających nowy profil usług reintegracji oraz inicjujące działalność Regionalnych Platform Współpracy z udziałem nowych jednostek zatrudnienia socjalnego na obszarze wybranych województw”.

Rekrutacja zostanie zakończona 19 listopada 2018 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod adresem:

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne

LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU 

Krystyna Wyrwicka 
Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Łukasz Arendt
Dyrektor
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych