Ogłoszenia / komunikaty

Złożone oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej,

24.09.2021

Ogłoszenie w sprawie złożonych ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie w sprawie realizacji zadań publicznych [PDF]
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia  –  6 ofert realizacji zadania publicznego

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

Oferta nr 5

Oferta nr 6

     3.Załącznik nr 2 formularz uwag