Ogłoszenia / komunikaty

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 r.

30.03.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021.

Do pobrania