Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

08.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 660/265/21 z dnia 8 lipca 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których cele statutowe są zgodne z przedmiotem konkursu.

Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do 3 sierpnia 2021 r.

Do pobrania