Ogłoszenia / komunikaty

Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów – przyznane dotacje

13.04.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, 13 kwietnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 364/241/21w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021.

 

Treść Uchwały nr 364/241/21 z 13 kwietnia 2021 r (wraz z załącznikiem) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania